Apicultura este o componentă deosebit de importantă din sectorul agricol-alimentar, contribuind la menținerea de locuri de muncă din zonele rurale. Albinele sunt de asemenea, foarte importante pentru sustenabilitatea agriculturii și echilibrul ecosistemelor.

Proiectul „Înființarea pieței locale a produselor apicole din Jurilovca” este implementat de Comuna Jurilovca, în parteneriat cu Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri și Balaban Cătălin PFA, în cadrul submăsurii 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actorii din sectorul agro-alimentar, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, utilizând metode inovatoare pentru atragerea unor categorii noi de consumatori.

Proiectul derulat la Jurilovca își propune să răspundă nevoilor producătorilor locali din domeniul apiculturii privind valorificarea superioară a produselor lor, prin crearea de conexiuni între domenii precum gastronomie, agricultură, educație, turism responsabil.

Între principalele obiective ale proiectului „Înființarea pieței locale a produselor apicole din Jurilovca” se numără:

Creșterea competitivității producărilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin creșterea valorii adăugate a produselor;

Consolidarea conceptului de piață locală de produse apicole, având în vedere gradul de reprezentativitate al acestei activități economice la nivelul Comunei Jurilovca;

Realizarea de evenimente de promovare și achiziția de dispozitive care să asigure valoare adăugată produselor apicole;

Încurajarea antreprenoriatului în mediul rural.

Prin implementarea proiectului, Miere de Jurilovca propune  o platformă comună pentru colaborarea producătorilor locali din apicultură plasată sub umbrela unui brand colectiv, asigurat de administrația locală Jurilovca, ce are rolul de catalizator.

Produsele oferite publicului sub eticheta Miere de Jurilovca vor fi prezente pe standurile de promovare turistică din cadrul evenimentelor de profil la care participă destinația turistică Jurilovca, în timp ce reprezentanții partenerilor – Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii și Balaban Cătălin PFA – vor asigura vizibilitatea brandului local prin campanii de informare, materiale de promovare și evenimente.

Proiectul este finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020.